Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online şekilde 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi (EACEM) İngilizce & 20.Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) için Türkçe gönderilmelidir. Bildirinizin kongre sonrası yayınlanacak bildiri özet kitabında Tam Metin olarak yer almasını isterseniz özetiniz ile birlikte sistem içerisinde yer alan Tam Metin sekmesinden gerekli eklemeyi yapabilirsiniz. Tam Metninizin Kaynaklar dahil olmak üzere 1.200 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Kongreye bildiri gönderen sunan yazarın kongre kayıt işlemini 30 Ekim 2024, Çarşamba günü 17:00’a kadar yapılmış olmalıdır. Kayıt dışı olan ya da belirtilen zaman diliminde kongrede sunulmayan bildiriler, kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 10 Ekim 2024 23:59

Yazım Kuralları

 • Özetler ve tam metin bildiriler online bildiri sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Metin içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Metinde çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Metin; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Amaç bölümünde çalışma konusu hakkında ansiklopedik bilgi verilmesinden kaçınılmalı, çalışmanın literatürdeki hangi boşluğu doldurduğu, neden planlandığı, çalışmanın ana amacı kısaca belirtilmelidir. Olgu sunumları için de, olgunuzun sunuma değer özelliklerinizi belirtmeniz beklenmektedir.
 • Metnin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 600 kelimeyi geçmemelidir.
 • Metne SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak (kör değerlendirme şeklinde) Bildiri Değerlendirme Komitesi’nden en az iki bildiri hakemi tarafından yapılacaktır. Hakemlerin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda puanlama gerçekleşecek ve kabulleri bildirilecektir. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri yazarlarından en az birinin kongre kaydını en geç 30 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sözlü Sunum Bilgileri

 • Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
 • Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir.
 • Bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini kongre esnasında belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.